zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » שבט הראל » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים לפעילות מיוחדת    (140 KB)
מי שעדיין לא נרשם לפורטל ההורים יצטרך להביא לכל פעילות מיוחדת של השבט אישור חתום על ידי ההורים.
המדריכים יאמרו לנו מה היא פעילות מיוחדת

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס רישום לצופים + טופס סבסודים    (217 KB)
שלום רב.
עמודים 1-2 מיועדים לחניך שזו היא שנתו הראשונה בשבט.
עמודים 3-5 מיועדים למשפחות המבקשות סבסוד בדמי החבר, שינתנו ע"פ הקרטריונים התנועתיים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רישום לצופים    (217 KB)
הורים יקרים שלום,

המעוניינים לקבל הנחה מתבקשים למלא את הטופס המצורף ולהשיב אותו בצירוף המסמכים המתבקשים בטופס. את הטפסים ניתן להעביר ישירות אלי במהלך ימי הפעילות, או לשלוח לדוא"ל shevet.haradar@gmail.com
.


אדם ליפשיץ
מרכז שבט הראל

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ