zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צפון
חץ  לוח קבצים דף הבית » הנהגת צפון » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ טופס אישור תוכניות לטיול    (164 KB)
טופס תחקיר לטיול

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס הנחה    (146 KB)
טופס בקשה להנחה בתשלום

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ א"ש לילה    (43 KB)
איך לערוך אש לילה, טיפים והסברים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ אישור הורים - טופס להורדה    (335 KB)
אישור הורים, לכל פעילות חריגה של שבט/הנהגה/תנועה.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ איתות - מורס וסמפור    (101 KB)
דרכי איתות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרך למציאת הצפון 1    (59 KB)
דרך למציאת הצפון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרך למציאת הצפון 2    (31 KB)
דרך למציאת הצפון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ דרך למציאת הצפון 3    (83 KB)
דרך למציאת הצפון

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ האש    (429 KB)
...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס תחקיר לסמינר    (75 KB)
טופס אישור תוכנית לסמינר

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מבנה החבל    (141 KB)
הרכיבים שלו ועוד..

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מגדלים    (862 KB)
סוגי מגדלים והסברים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מדורות    (86 KB)
וכדומה...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מעגנים    (242 KB)
הסבר על סוגי מעגנים

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ משחקי צופים    (336 KB)
מגוון של משחקים ועזרים לפעולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מתודות עם שימוש בצופיות    (27 KB)
כל מיני מתודות המשלבות צופיות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מתודות צופיות מותאמות לצמי"ד    (47 KB)
כל מיני מתודות לחניכי צמיד

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ פעולות צופיות מעשית    (249 KB)
מגוון של פעולות

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ רפסודות    (195 KB)
בניית רפסודות ודגשים...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שימושי החבל    (257 KB)
דברים שימושיים...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ שיר מחנה צפונבורי 2010    (4,770 KB)
הנהגת צפון - מחנה קיץ 2010

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ תיק מבנה - למחנה קיץ    (209 KB)
לקראת תהליך הקיץ מומלץ לעבוד עם אחד כזה... לכל מבנה מחנאי!

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ