zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » שבט שליט » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים להדפסה    (687 KB)
אישור הורים להדפסה

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ לוגו שבט שליט    (70 KB)
לוגו שבט שליט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ סמל שבט שליט    (95 KB)
סמל שבט שליט

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ