zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » שבט שליט » כתבה: נוהל ביטולים והחזרים טיול פתיחת שנה

תמונה קטנה נוהל ביטולים והחזרים טיול פתיחת שנה פורסם על ידי שבט שליט
בתאריך 13/9/2017
בכתבה זו צפו 3576 גולשים

הודעת ביטול בגין דמי תשלום לטיול, תחשב כזו רק אם תימסר בכתב, במסירה ביד, או בדוא"ל  shevet.shalit@gmail.com),  למרכז/ת השבט ותכנס לתוקף באופן מידי עם קבלתה. לא תתקבל הודעת ביטול, שתשלח בהודעת טקסט בטלפון הנייד .

אם הביטול יבוצע עד 7 ימים לפני מועד היציאה לטיול, יתקבל החזק כספי מלא, בניכוי דמי ביטול עד 5% או 100 ₪, הנמוך מבניהם .חניך/ה המבטלים את השתתפותם מסיבה רפואית מתבקשים להודיע על כך למרכז/ת השבט ולשלוח אישור רפואי לדוא"ל shevet.shalit@gmail.com ולציין שם החניך/ה והגדוד .

אישור רפואי, שיתקבל עד שלושה ימים אחרי סיום הטיול, יזכה את החניך/ה בהחזר מלא, בניקוי דמי ביטול ובתנאי שעל האישור מצויין תאריך בוקר היציאה לטיול !

 

חזרה הביתה של חניך/ה במהלך הטיול, מכל סיבה שהיא, לרבות פינוי רפואי, או אירוע משמעת, לא יזכו בהחזר כספי כלשהו.

פרסם כתבה »


תגובות הגולשים לכתבה זו פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה