zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

מכתבו של מזכ"ל התנועה, ליאור כרמל ליו"ר ההנהגה הארצית בדבר התפטרותו והצטרפותו לחיים הפוליטיים פורסם על ידי ליאור כרמל
בתאריך 3/1/2006

יום שלישי ג' טבת תשס"ו

03 ינואר 2006

לכבוד

גדעון טילמן

יו"ר ההנהגה הארצית

 

בהמשך להודעתי לך מלפני שבועיים, הרני להודיעך על פרישתי מתפקיד מזכ"ל תנועת הצופים  והצטרפותי לחיים הפוליטיים.

 

במשך חמשת השנים האחרונות הייתה לי הזכות להנהיג ולנהל את התנועה בכל המישורים.

אין כמעט דבר היקר לי מתנועת הצופים, החניכים, מרכזי השבטים והדרג הציבורי שבה.

 

במשך כל התקופה שמרתי מכל משמר על ריחוק התנועה מכל גורם סקטוריאלי ומפלגתי.  לפיכך, משבחרתי בחיים הפוליטיים ומתוך דוגמא אישית עלי לפרוש  מיידית מתפקיד המזכ"ל אותו מילאתי בגאווה גדולה בשנים האחרונות.

 

טרם אתחיל את עיסוקיי החדשים, אני עומד לרשות התנועה לצורך העברת שרביט המזכ"ל לבא אחרי, לחפיפה ולכל נושא אשר תמצא לנכון.

 

תודה שוב על הזכות

"חזק ואמץ"

ליאור כרמל

 

* בימים הקרובים יפרסם ליאור פנייה נוספת לחברי התנועה