zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת להקת צופים בשב"א נע » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

יום עיון מחלקת צופי שב"א 2.2.2011 פורסם על ידי צופי שב"א
בתאריך 24/1/2011

מרכזים וקומונות יקרים,

כידוע לכם יום עיון השלישי של מחלקת שב"א מתקיים יום רביעי 2/2/11 בין השעות 14:30-19:30, ברמלה ברחוב וילנא 5 א' מרכז "טבג'ה". ביום עיון זה  אנחנו נותנים מקום לכם, על מנת לספר ולשקף על מה שקורה אצלכם בשבט מתחילת השנה-מאז כניסתכם לתפקיד.

אתם מוזמנים להציג בכל דרך אפשרית (מומלץ שתהיה יצירתית) כדי לספר לנו ולחבריי האחרים שיהיו נוכחים באותו יום עיון.

לכל קומנה/מרכז יהיה לרשותכם  בין 5-7 דקות על מנת להציג ולספר על חוויות הצלחה, אתגרים, קשיים, כלים/ייעוץ שהייתם רוצים לקבל מהמחלקה.

יום עיון זה בא לענות על כמה מטרת וסיכום ימי עיון שהיו עד כה:

 

א.      בדיקת יישום הכלים אשר השבטים קיבלו במהלך ימי העיון הראשונים שהיו עד כה. מחלקת צופי שב"א קיימה עד כה שני ימי עיון לטובת קהל היעד וזה על מנת להקל על העבודה של הקומונות. בימי עיון קיבלו הקומונות כלים שיקלו על העבודה  בקרב שבטי שבא ובקרב הקהילה האתיופית. יום זה בא לבדוק את יישום הכלים בשטח. המחלקה רוצה להפיק לקחים ולהשתפר בנושאים אלו ורוצה להיות יותר רלוונטית לקהל שלה.

ב למידת עמיתים בין השבטים- מספטמבר 10 עד ינואר 11 היו מפעלים ברמות שונות: תנועתי,הנהגתי,מחלקתי ושבטי (סוכות, קורס שב"א, חג הסיגד, חנוכה דרום, פתיחת שנה, יום צופה, טיול שבטי וכו'. אנו רוצים לבחון את הנקודות הבאות במבט לאחור ושוב להפיק ונסות תמיד ללמוד.

ג. יחידה בנושא  מאפייני בני נוער מהקהילה האתיופית.הרצאה חדשה ועם מרצה חיצונית.

 

נקודות בקרה ששמנו לעצמנו הן:

*      הצלחות/קשיים של שבט.

*      אתגרים בהם הקומונות/שבטים התמודדו ומתמודדים בהם.

*      שיתופי פעולה בין כל הגופים (הנהגה, מחלקה, קהילה/הורים,מוקדי קליטה,מתנסים).

שבטי שב"א (שחר, זיו, אחים, נגה, אדיס, אורן, ארז ואדרה)  תתייחסו לפריטים להלן בבואכם להציג :

1.      מפעלים.

2.      פתיחת שנה.

3.      תהליך שבטי.

4.       כמות חניכים בשבט שרשומים במחשבט.

5.      פעילות משותפת עם שבטים אחרים.

6.       שיתוף פעולה עם מסגרות אחרות בעיר.

7.      מעורבות הורים/עבודה קהילתית.

            8.     איך קיבלתם את השבט ואיפה אתם נמצאים כיום?

שבטים שאינם שבטי שב"א (העוגן,גלים,איתן,שלהבת, נועם, ערבה,נחל  רכסים, בני היער, יפו ואלון)  תתייחסו לפריטים להלן בבואכם להציג:

1.      כמה חניכים יוצאי אתיופיה יש בשבט, כמה מגיעים וכמה רשומים במחשבט.

2.      מה נעשה בשבט שהוא קשור לרב תרבותיות- לקהילה האתיופית.

3.      איזה כלים חסר להם?

4.      מה הייתם רוצים לקבל?

5.      כמה חניכים יוצאי אתיופיה יצאו למפעלים השונים.

6.      מעורבות הורים, האם יש? באיזה מידה? איך?

 

קהליי היעד:

א.      מרכזים שכירים שב"א.

ב.      קומונות שב"א .

ג.       שבטים המשלבים פעילות שב"א.

ד.      מרכזי הדרכות הנהגתים חדשים בתפקיד.

ה.     עובדי תנועת הצופים שכירים ומתנדבים.

 

בתוכנית:

14:30-15:00 התכנסות וכיבוד קל.

15:00-15:20 משה שטה- מנהל מרכז "טבג'ה".

15:20-16:00 ענבל  רדה- חברת מועצה בעיריית רמלה וחברת מועצת פעילים.

16:00-17:45 הפריה הדדית/למידת עמיתים.

18:00-19:00 שולה מולא- מקומו של הילד במשפחה אתיופית/מאפיינים של בני נוער מהקהילה.

19:00-19:30 סיכום ומשוב.

 

 

בהצלחה

ומחכים לראותכם

מחלקת שב"א 2011