zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » מחלקת להקת צופים בשב"א נע » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

סיכום ביניים של יום עיון פורסם על ידי מלקם מקונן
בתאריך 3/2/2011

שלום חברים.
היה היום "יום עיון שב"א שלישי במספר.
היום עיון התקיים ברמלה במרכז "טבג"ה.
היום התמקד בשני נושאים עיקריים אשר קשורים ורלוונטים לעבודה של מרכזי שב"א וקומונות שב"א.
הנושאים הם:
1."הפרייה הדדית"/"למידת למידת עמיתים". כאשר ביחידה הזו אנו המחלקה רצינו לבדוק עד כמה השבטים מתמודדים ומשתמשים בכלים שקיבלו עד כה בימי העיון שהיו.כאשר המטרה הייתה שכל שבט יציג את התוצר שלו מאז שהתחילו את שנת השירות (מספטמבר 10 עד ינואר 11).
יחידה זו קיבלה את הציון הכי גבוה מבין היחידות שהיו והשבטים אמרו כדאי לשמר אותה לשנים הבאות.
 
2. "מקומו של הילד במשפחה"/ "מאפייני בני נוער".יחידה זו בא לתת מענה לסוגיות אשר הקומנות מתמודדת בשטח.
לפי המשוב של משתתפי יום עיון היה מאוד מוצלח, מעשיר, מלמד וחשוב לשמור על המסגרת הזו של כל הנושאים הנ"ל.
לפי יום עיון זה יודעים איזה שינוי חל על השבטים ולמדו את צורת העבודה והבנת הצורך של הקהילה.
 ניכר היה הבדלים משמעותים בין השבטים על צורת העבודה בעיקר שבטי שבא.
3. דמויות מפתיח בקהילה האתיופית בעיר רמלה.
 
שבטים שהשתתפו:
הנהגת צפון
 שבט אדיס
הנהגת חיפה
 שבט אורן
שבט העוגן
שבט גלים.
הנהגת שרון צפון
אלון (שכבגיסטים ומרכזת נוער של עמותת פידל).
הנהגת שרון דרום
 שבט ארז.
הנהגת ת"א
 שבט יפו.
הנהגת החוף
שבט יהודה.
הנהגת איילון
 שבט אחים.
 שבט נגה.
 שבט זיו
שבט שחר.
הנהגת ירושלים
 שבט אדרה
שט רכסים.
הנהגת דרום
שבט שלהבת.
 שבט ערבה.
 שבט נועם
 שבט הנחל.
שבט יואב.
 
בקשה לי חשובה:
מרכזי הדרכות של אותם השבטים אשר השתתפו ביום עיון זה,  אנא תתעניינו ותשאלו אותם גם איך היה להם.

--

"מעולם לא פגשתי אדם שלא ניתן ללמוד ממנו משהו" 

מלקם מקונן
מנהל מחלקת צופי שב"א
טל'-03-6303692
פקס- 03-6303668
054-2440183
mellkam@zofim.org.il