zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

"טיולי חנוכה דרום" של תנועת הצופים מתקיימים כמתוכנן. פורסם על ידי תנועת הצופים
בתאריך 25/12/2016
"טיולי חנוכה דרום" של תנועת הצופים מתקיימים כמתוכנן.
בסיום הערכת המצב שהתקיימה בראשותו של יו"ר ומזכ"ל תנועת הצופים ובהשתתפות מנהלי האגפים הבכירים, תוך התייחסות לתחזית מזג האוויר - הוחלט כי טיולי חנוכה דרום יצאו כמתוכנן.
תנועת הצופים פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כלל הגורמים הרלוונטים, וביניהם חדר המצב של משרד החינוך, על מנת לשמור על בטיחותם של החניכים, תוך יישום ההנחיות שניתנו לנו על ידי חדר המצב והתייחסות לגורמי מזג האוויר המשתנים.
אנו ערוכים בצוותים מתוגברים, גם בשטחי הטיולים וגם בעורף הטיול על מנת לתת את המענה לכל תרחיש.
במידה ומזג האוויר לא יאפשר את קיום הטיולים כסדרם, אנו נבצע שינויים כנדרש ונעדכן אודותיהם כאן.