zofim.org.il
  
 


 
הנהגת ירושלים
חץ  סיקורים וירטואליים דף הבית » הנהגת ירושלים » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 23/9/2013
הסיקור פורסם על ידי יעל

מפגש גדוד הגליל משבט קהילה ירושליים - 1/7

החברות והחברים מגדוד הגליל בשבט קהילה בירושלים (שכבר לא קיים) היו מאד נרגשים במפגש האחרון שנערך .... בתל-אביב.
כדרכם , פתחו את המפגש בהזכרת החברות החברים ובני הזוג שהסתלקו בטרם עת , אבל הזכרונות והסיפורים מפעם מילאו את המקום בשמחה ועידוד לכולם.
התמונות מהמפגש של מי שנטל חלק פעיל בהקמת המדינה מהימים של טרום מדינה דרך מלחמת העצמאות שגבתה קורבנות בחברים יקרים מהגדוד והשבט והלאה עד ימינו. תמונות אלה מחולקות לקבוצות לפי בקשת הנהלת האתר. חמישים התמונות הראשונות לפניכם :


תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תשורות לחברים - מזכרת מהמפגש
תשורות לחברים - מזכרת מהמפגש
היה גם כיבוד - תודה לכל מי שטרח
היה גם כיבוד - תודה לכל מי שטרח
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


חץ  תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה