zofim.org.il
  
 


 
הנהגת דרום
חץ  דפי מידע דף הבית » הנהגת דרום » הודעות למרכזים (מתעדכן)

הודעות למרכזים (מתעדכן) פורסם בתאריך 12/3/2008

דף הודעות 10/6/12

 

 ·       תחקירי קדם מהנדס בשבטים - יש לבצע בשבוע הקרוב (לפני המהנדס) - פורמט התחקיר זהה לתחקיר מהנדס

·       חלוץ הנהגתי – נשלחה רשימת הקצאות מעודכנת. מסירת שמות עד 17/6 סופי!!

·       24/6 - סגירת הרשמה למחנה בהנהגה (כולל רשימות חניכים, פורמטי קב"ט, פורמטי מרפאה, פורמטי בטיחות וכו') - שבט עם חובות לא יוצא למחנה

·       אירוע הוקרה לשמיניסטים מגשימים- מבוטל, יתרחש אירוע מצומצם במחנה.