EN | RU

גרעין כפר הש’’ש


 • משתוללים בכפר

  פורסם על ידי קוב’ונה ניצנה ביום 3/1/2010
  | לידיעה המלאה...

 • ברוכים הבאים לאתר הכפר
  פורסם על ידי קוב'ונה ניצנה ביום 3/1/2010
  | לידיעה המלאה...

 • אם אני בכפר ש"ש -- אתה בכפר ש"ש!
  פורסם על ידי כפר ש"ש ביום 16/11/2006כתובתנו
ניצנה 11 ג’ - דלת לבנה כבוד!
תל אביב - יפו

טלפון
6836755 - 03

אתר אינטרנט
לאתר האינטרנט

לכל בעלי התפקידים

 • אופיר הברר - שבט איתן - חבר שנת שירות פרטים
 • איילת קולפק - שבט כפיר - חברת שנת שירות פרטים
 • דור פינטו - שבט יפו - חבר שנת שירות פרטים