EN | RU

אתר מועצת הנהגה

 • שימו לב! פורסמו ההצעות מטעם המרכזים הצעירים לקראת ישיבת ההחלטות למחנה קיץ, ופורמט הגשת ההצעות הפרטיות. יש מערכת תגובות בעד/נגד, אז מה דעתכם??? כנסו---
  פורסם על ידי מועצת ההנהגה ביום 10/5/2009
  | לחץ כאן

 • פורסם פרוטוקול ישיבת מועצת ההנהגה שהתקיימה ב26.04.09
  פורסם על ידי רון גלזר ביום 28/4/2009
  | לחץ כאן

 • חדש! מצד ימין נפתח פורום מועצת הנהגת דר"ג - פורום פתוח לכולם להצעת בקשות.
  פורסם על ידי הנהלת האתר ביום 24/4/2009
  | לידיעה המלאה...
כתובתנו

Atlanta, GA

 • דני לויט-יו"ר מועצה בוגר - מרכז הנהגה פרטים
 • רון גלזר-יו"ר מועצה צעירה - פעילה פרטים