EN | RU

שבט תדהר

  • פסתדהר 2015 במערב הפרוע!
    פרטים בהמשך...

    פורסם על ידי Ynet ביום 4/5/2015כתובתנו
צדקיהו 2
חיפה, 34409

טלפון נייד
2440968 - 054

לכל בעלי התפקידים

  • אורי זינגר - ראש שבט פרטים
  • ורד הויזנר - גזברית שבט פרטים
  • מיכל בדינטר - מרכזת בוגרת פרטים