zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צבר חבר המדינות
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » הנהגת צבר חבר המדינות » בעלי תפקידים

רפי הלצר מנהל מחלקה
טלפון בעבודה: 052 - 2842366
דואר אלקטרוני: fsu@israelscouts.org
אינה צ'רפוב מרכזת הדרכה הנהגתית
טלפון בבית: 054 - 2441186
דואר אלקטרוני: inna@israelscouts.org
גלינה דבוריס מרכזת הדרכה הנהגתית
טלפון בבית: 054 - 2441185
דואר אלקטרוני: tzameret.ru@gmail.com
מילנה אוסטרובסקי מרכזת הדרכה הנהגתית
טלפון בעבודה: 054 - 2441089